Jeanne Gatepaille (Shqipëroi Ismail Ismaili)

Jeanne Gatepaille (Shqipëroi Ismail Ismaili)
5 TENDENCAT QË PO MINOJNË KARRIERËN PROFESIONALE TË NJERËZVE MË TË ZGJUAR
 
 
Njerëzit më inteligjentë kanë forca të pamohueshme, por të njëjtat cilësi ndonjëherë mund të ndikojnë në karrierën e tyre.
Në pavetëdijen kolektive, të qenit një person inteligjent ka shumë përparësi. Është e vërtetë që inteligjenca e lartë mundëson kuptim më të mirë dhe asimilim të shpejtë të informacionit. Ai gjithashtu lehtëson zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjen. Këta njerëz shpesh kanë kuriozitet të madh intelektual i cili vazhdimisht i shtyn ata të marrin njohuri të reja. Kjo etje për të mësuar i bën ata jashtëzakonisht të adaptueshëm dhe të aftë për të zotëruar shpejt aftësitë. Kjo aftësi vlerësohet veçanërisht në mjediset arsimore ose profesionale. 
Prandaj të qenit inteligjent shihet si një aset i madh në botën e punës, ku konkurrueshmëria dhe inovacioni janë faktorë kyç të suksesit. Por pavarësisht këtyre avantazheve, disa tendenca psikologjike specifike për njerëzit me inteligjencë të lartë mund të njollosin karrierën e tyre. Këtu janë pesë tendenca psikologjike të identifikuara nga Harvard Business Review që shpjegojnë këtë fenomen:
 
1. Nënvlerësimi i aftësive sociale
Njerëzit e shkëlqyer shpesh vlerësojnë aftësitë e tyre intelektuale më shumë sesa aftësitë e tyre personale. Kjo neglizhencë mund të dëmtojë marrëdhëniet e tyre profesionale, të cilat janë thelbësore për punën ekipore dhe bashkëpunimin efektiv. 

Aftësitë sociale janë thelbësore për pjesëmarrjen në dinamikën e grupit dhe ruajtjen e marrëdhënieve harmonike të punës.
 
2. Vështirësi për të punuar në një ekip
Perfeksionizmi dhe pritshmëritë e larta nga njerëzit e zgjuar mund të krijojnë tension me kolegët. Ata priren të jenë kritikë dhe të padurueshëm, gjë që e vështirëson bashkëpunimin dhe delegimin e detyrave. 
Ky qëndrim mund ta bëjë të vështirë integrimin në mjediset e punës ku bashkëpunimi është thelbësor.
 
3. Rezistencë e ulët ndaj dështimit
Vetëvlerësimi dhe inteligjenca mund të çojnë në një frikë paralizuese nga dështimi. Njerëzit e zgjuar shmangin situatat ku mund të dështojnë. 
Kjo ndjenjë i pengon ata të marrin rreziqet e nevojshme për zhvillimin e tyre profesional. Megjithatë dështimi është një pjesë integrale e të mësuarit dhe përparimit.

4. Mërzitje e shpejtë
Kurioziteti i njerëzve inteligjentë dhe nevoja për stimulim intelektual bën që ata të lodhen shpejt nga detyrat e përsëritura.
Por, ato shpesh janë vendimtare për të zotëruar një aftësi dhe për të arritur sukses afatgjatë. Gjetja e mënyrave për të ruajtur angazhimin dhe interesin në këto detyra është thelbësore për të avancuar në një karrierë.

5. Mendimi i tepërt 
Tendenca për të mbiinterpretuar situatat mund të çojë në paralizë të
veprimit. Njerëzit e zgjuar shpenzojnë shumë kohë duke menduar për mundësitë dhe përfundojnë duke humbur mundësitë duke anashkaluar qasjet më efektive. Është e rëndësishme të mësoni të balanconi reflektimin me veprimin për të ecur përpara më lehtë në punën tuaj.
Këto tendenca tregojnë se, pavarësisht aftësive të tyre, njerëzit më të zgjuar duhet të kapërcejnë sfida specifike për të arritur sukses të plotë në karrierë. Zhvillimi i aftësive sociale, pranimi i dështimit, ruajtja e angazhimit dhe balancimi i mendimit dhe veprimit janë strategjitë kryesore për të shmangur vetë-sabotazhin profesional.

 

Shqipëroi Ismail Ismaili