RRETH NESH

Orfeu.AL është themeluar më 1 gusht 2022 në Prishtinë nga një grup intelektualësh dhe profesionistë të informatikës. Orfeu.AL, në kuadër të saj ka ideuar e nxjerrë Revistën letrare, kulturore e artistike Orfeu, e cila publikohet online në faqen e Orfeu.AL, çdo dy muaj. Revista Orfeu si dhe faqja Orfeu.AL nuk do të pranoi e as publikoi artikuj që kanë përmbajtje politike, gjuhë të urrejtjes apo fyerje. Revista Orfeu, që nga numri 12 ka arritur të shtypet dhe gjendet në kioskun përball Radio Kosovës.

Dibran Fylli Kryeredaktor, Redaktore Angela Kosta (Shqipëri/Itali, Stafi: Bedri Tahiri (Kosovë), Irma Kurti (Shqipëri/Itali), Tamikio L. Dooley (USA), Ismail Ismaili (Kosovë/Francë), Abdullah Troshupa (Kosovë), Jahja Lluka (Kosovë), Ahmet Pllana (Kosovë)

 P.S. Orfeu i ka dyert e hapura edhe për të gjithë krijuesit, ku me ndihmën tuaj do të zgjerohet me stafin redaktorial dhe atë menaxhues.

Me respekt