Procest-Maqellarë, 5.06.2023

Procest-Maqellarë, 5.06.2023

Procest-Maqellarë, 5.06.2023

 

Manifestim kulturor, ku ishim të ftuar nga miku ynë Osman Xhili për pjesëmarrje në këtë Event kulturor që u mbajt në Shkollën e Pocestit te Dibrës. Në këtë manifestim morën pjesë edhe krijuesit Abdullah Troshupa dhe Asllan Qyqalla, kurse për herë të parë u paraqita para të pranishmeve me monologun "Gjergji ne Prekaz"...

Mikpritja ishte në nivelin më të lartë vëllazëror, si nga miku ynë ashtu edhe nga Drejtoresha e Shkollës, Kryetari i Bashkisë, Drejtoresha e arsimit, mësimdhënësit, nxënësit e qytetarët e Bashkisë. Unë e përfundova fjalimin tim me një fjali të shkurtër: “...sot këtu e keni një dibran në mesin e dibranëve...”

Falënderim për të gjithë!