Nijara Barman - Poezi/Poem (anglisht-shqip)

Nijara Barman - Poezi/Poem (anglisht-shqip)
THE SLEEPLESS LACHIT

Broken heart it screenery
Of the Maha Sangram of
You are needed for us
You only the Sleepless Lachit.
By broke down the chain
of cowardliness of mind
By crossing the slavery mind....
We must be forward.
No need to fear further
Yes it's the time…
Because you are
the principal man of race
So To wake up the Sleepless Lachit.
Don't be defeat again
In the hand of the fond of ease foreigners
Who the Agent of foreigner.
Broken heart requesting
Take your sword
Bring and catch him by kicking.
Yes ! yes Right now behead him....
Yes! Their will be the real fight against
the illegal foreigners
You are needed for us
Foreigner shall be be the destitute itself
By not getting work ; establishment
You the Sleepless Lachit
This is the sword
of you And their will be
The Maha Sangram of the Nation.
………………………………………………
 
LAÇITI PA GJUMË
 
Zemër e thyer është ekrani
Nga Maha Sangram i
Ju jeni të nevojshëm për ne
Ti vetëm Laçiti i pagjumë.
E prishi zinxhirin e frikacakëve të mendjes
Duke kaluar mendjen e skllavërisë....
Ne duhet të ecim përpara.
Nuk ka nevojë të kesh frikë më tej
Po është koha. ..
Sepse ju jeni njeriu kryesor i racës
Pra të zgjojë Laçitin e Pagjumë.
Mos u humb përsëri
Në dorën e të huajve dashamirës të lehtësisë
Kush është agjenti i të huajit.
Kërkon zemër të thyer
Merre shpatën
Sillni dhe kapeni duke e shkelmuar.
Po ! po tani ia preni kokën....
Po! Ata do të jenë lufta e vërtetë kundër të huajve të paligjshëm
Ju jeni të nevojshëm për ne
I huaji do të jetë vetë i varfër
Duke mos marrë punë; themelimi
Ti Laçiti pa gjumë
Kjo është shpata jote dhe vullneti i tyre
Maha Sangrami i Kombit.
 
Shkruar nga Nijara Barman deka