Karine Hudry - PSE DUHET TË ZGJEDHNI MIRË MIRË RRETHIN TUAJ?

Karine Hudry - PSE DUHET TË ZGJEDHNI MIRË MIRË RRETHIN TUAJ?
PSE DUHET TË ZGJEDHNI MIRË MIRË RRETHIN TUAJ?
Ne jemi mesatarja e atyre që na rrethojnë. Më konkretisht, nga 5 personat që përbëjnë rrethin tonë të parë të ngushtë. Mjafton të thuhet se është thelbësore të rrethoheni me njerëz që janë më të ngjashëm me ata që dëshironi të jeni në jetë. Si të synoni saktë? Si të "filtrosh" ata rreth teje pa hedhur në erë komunitetin tënd?
 Ndonjëherë ndodh që ata rreth nesh të mos aspirojnë të njëjtat ambicie si ne. Se na ngadalëson në vend që të na shtyjë përpara. Kështu e gjejmë veten të mbërthyer në një tunel të ftohtë dhe të errët, të populluar nga mendime pesimiste, ndërsa në fillim gjithçka dukej e qartë, e thjeshtë dhe e mirë. Çfarë ndodh midis momentit kur patëm këtë shkëlqim gjenialiteti dhe momentit që vendosëm ta ndajmë atë me ata përreth nesh?
 
ROLI I RRETHIT TONË
Ne jemi të ndikuar në mënyrë të pariparueshme nga ata që na rrethojnë. Qoftë shoqërore, miqësore apo familjare. Sidomos familjare. Arsimi ynë, kultura jonë, vlerat që na janë mësuar janë të gjitha rrugët që kanë formësuar identitetin tonë.
Ne e kemi ndërtuar veten duke ndjekur, me besim, këto rrugë të ndjekura nga prindërit tanë. Ne i kemi huazuar me qetësi të plotë shpirtërore dhe, nga ana tjetër, kemi ndërtuar një univers social i cili, në shumicën dërrmuese të rasteve, ndryshon shumë pak nga modeli i familjes.
Asgjë e pazakontë deri më tani. Ne riprodhojmë të njohurat. Dhe pastaj një ditë, ne vendosim të shkojmë përtej kornizës. Dhe aty, bum asgjë nuk po shkon mirë!
 
LIROHUNI NGA PARAGJYKIMET E RRETHIT TUAJ
Familja jonë është e destabilizuar. Miqtë tanë ndihen të lënë jashtë. Punëdhënësi ynë nuk na njeh më.
…Dhe ne nuk dimë më kë të dëgjojmë, çfarë të bëjmë, si të reagojmë!
E gjithë kjo është krejt normale, sepse nevoja/dëshira jonë për ndryshim duhet të çlirohet në mënyrë imperative nga paragjykimi i të tjerëve.
Tani është koha të pyesim veten se çfarë është vërtet e mirë për ne. Për atë që ne vërtet duam të bëjmë. Të pyesim veten nëse duhet të dëgjojmë vërtet ata që na rrethojnë apo të eliminojmë disa njerëz nga jeta juaj.
Ky introspeksion kërkon një hap prapa. Kjo ndodh kështu për të na lejuar të zbulojmë me sinqeritet se cilët janë njerëzit që po parazitojnë jetën tonë. Kush na rrëzon në vend që të na ndihmojë të fluturojmë.
Mund të jenë, për shembull, prindërit tanë që nuk na shohin të ndjekim një rrugë profesionale/personale të ndryshme nga ajo që kanë ëndërruar për ju.
Ose një mik që nuk e sheh me një sy shumë të mirë dëshirën tonë për evolucion dhe nevojën tonë për diku tjetër. Të na shohë të largohemi dhe ndoshta ta lëmë përgjithmonë.
Dhe pse jo punëdhënësi ynë që dëshiron të na mbajë në një pozicion vartës.
Kështu të prekur nga gjykimi i tyre, ne zhvillojmë një ndjenjë shqetësimi. Deri në atë pikë sa të na ulet vetëvlerësimi. Të dyshojmë në mundësitë tona. Deri në pikën e kthimit mbrapa pa u provuar.
"Pasi që të na njohin, ata e dinë se çfarë është e mirë dhe e arritshme për ne"
Fakti që ne jemi të prekur nga gjykimi i tyre është normal. Sidomos kur bëhet fjalë për njerëz që janë në një pozicion autoritar mbi ne.
 
SI TË MOS VUAJMË NGA KJO SITUATË?
Por nuk ka vend për panik! Ne jemi mjaft të aftë të mbajmë në distancë gjykimin e të tjerëve.
Si? thjesht duke mos e bërë atë si të vërtetë.
Kështu, ata rreth nesh padyshim kanë të drejtë të japin mendimin e tyre. Por ne gjithashtu kemi të drejtë ta shpërfillim atë. Të kemi gjykimin tonë që nuk është më pak i vlefshëm se ai i atyre që na rrethojnë. Përkundrazi, sepse vetëm ne e dimë se çfarë është e mirë për ne!
Pra, le të qëndrojmë të qetë. Le të shkëputemi. Le të bëjmë një hap prapa. Le ta vëmë situatën në perspektivë kur e gjejmë veten gati për të filluar një lloj “drame” të brendshme ose gati për të filluar një konflikt kur nuk është ajo që duam.
 
RRETHI DHE MARRËDHËNIET TOKSIKE
Sipas definicionit, një marrëdhënie toksike karakterizohet nga rrethimi nga një ose më shumë njerëz pesimistë, të cilët do të na sabotojnë moralin, madje do të na ngacmojnë.
Këta njerëz, qofshin të mirë apo të këqij, do të na pengojnë të jemi vetvetja me veprimet e tyre, me fjalët e tyre, me presionin që do të na bëjnë.
Të besojmë se të tjerët janë përgjegjës për emocionet tona ose se ne nuk kemi zgjidhje në marrëdhëniet tona është një gabim.
Në mënyrë të ngjashme, të mendojmë se ka njerëz që janë në gjendje të ndikojnë në jetën tonë deri në atë pikë sa të na bëjnë të heqim dorë është e gabuar.
Të mendojmë se të tjerët kanë fuqi mbi veprimet tona është t'i vendosim emocionet dhe jetën tonë në duart e dikujt tjetër.
Shpesh njerëzit toksikë na projektojnë dështimet, frikën, ankthet e tyre.
Nëpërmjet gjykimeve të tyre ata flasin mbi të gjitha për veten e tyre. Nevojat e tyre, frikën e tyre, mangësitë e tyre.
Çdo qenie njerëzore vepron në mënyrë që të ndihet mirë dhe të jetë në përputhje me nevojat e tij.
 
TË DISTANCOHEMI NGA RRETHI YNË
Duhet kujdes. Analizoni rrethinën tuaj dhe identifikoni ndikimin që këta njerëz mund të kenë tek ju. Përcaktoni se kur mund ta bllokoni këtë proces.
Kështu që ne mund të vendosim të zgjedhim metodën radikale. Kjo që konsiston në prerjen e urave është koha për të ndërtuar kështjellën tonë të brendshme. Kjo prerje mund të jetë përfundimtare nëse personi nuk korrespondon më me vizionin tonë të jetës.
Mund të zgjedhim edhe rrugën e komunikimit. Të vendosim të mbajmë në jetën tonë një person të cilin e konsiderojmë toksik në sytë tanë, por nga i cili nuk mund të ndahemi. Këtë model e gjejmë kryesisht në mjedisin familjar.
Vështirë të largosh një nënë që është së tepërmi e pranishme!
Në këtë rast, ne mund të zgjedhim të mendojmë “Mirë, mami po jep një mendim që është produkt i sistemit të saj të besimit. Ajo ma do të mirën. Ajo thjesht ka frikë për mua." .. Dhe se është normale që ajo të ketë këtë mendim.
Por ne nuk pajtohemi me të. Ne kemi besim në aftësitë dhe largpamësinë tonë!
 
QËNDRONI ZEN ME RRETHIN TUAJ
Sido që të jetë, shfrytëzojeni kohën tuaj. Mos e lini veten të lëkundet. Bëni një pushim kur ndjeni se një valë negative po vjen.
Kurrë mos iu përgjigj urrejtjes me urrejtje. Sepse në fund të fundit, i vetmi person që do të ndëshkosh duke ndjerë urrejtje është vetvetja.
Por ne nuk ndëshkojmë askënd me emocionet tona sepse jemi të vetmit që i ndjejmë ato.
Mbi të gjitha, mos lejoni që të tërhiqeni në një spirale negative nëse kjo nuk është ajo që dëshironi.
 
 MIRATO NJË ZGJEDHJE TË RE TË MENDIMIT
Falni dhe vazhdoni. Mos u ndalni në atë që të tjerët projektojnë për ju.
Mos harroni se veprimet e atij personi i përkasin atij.
Megjithatë, e kemi të vështirë të mendojmë se të tjerët kanë një sistem vlerash të ndryshëm nga i yni.
Si rezultat, ne projektojmë se cilat do të ishin reagimet tona ndaj tjetrit dhe arrijmë të mendojmë se tjetri domosdoshmërisht dëshiron të na dëmtojë.
Vendosni të mbroni veten dhe largohuni nga njerëzit kur ata nuk përputhen me vlerat tuaja.
Vendosini gjërat në perspektivë dhe vëzhgoni situatën. Urrejtja e derdhur mbi ju është ndoshta gjithçka që di "tjetri".
 DHE PASTAJ ?
E dini çfarë? Lajm i mirë, ne jemi 100% përgjegjës për mirëqenien tonë. Dhe ky është një hap i madh lirie!
Kjo na lejon të çlirohemi nga një mori modelesh dhe marrëdhëniesh që nuk na kënaqin dhe ta konsiderojmë marrëdhënien tonë me të tjerët dhe me veten me mprehtësi dhe qetësi.
Kështu që ne mund të zgjedhim:
• Të jemi ai që duam të bëjmë,
• Të mos varemi nga të tjerët
• T'i japim kuptim asaj që na ndodh
 Por mbi të gjitha nuk kemi asnjë detyrim të reagojmë:
• Varësisht se çfarë do të ishte normale apo klasike
• Varësisht se çfarë mendon shoqëria për të
• As edhe sipas qëllimit të personit përballë
Edhe të tjerët kanë të njëjtin aftësi!
Pavarësia emocionale vlen për të gjithë të rriturit rreth nesh.
Si përfundim, pra vetëm përmes kësaj që ju do të jeni në gjendje të gjeni mjedisin që ju përshtatet më shumë dhe që do t'ju lejojë të lulëzoni në paqe të plotë mendore.
 
Përktheu Ismail Ismaili