Gioconda Belli. (Shqipëroi IRMA KURTI)

Gioconda Belli. (Shqipëroi IRMA KURTI)
Projekti “Poesia pa kufij”, Gioconda Belli. (Shqipëroi IRMA KURTI)
 
SI DO TË JETË TË T’KËRKOJ NË DISTANCË?
 
Si do të jetë të t’kërkoj në distancë?
Eunice Odio
 
Si do të jetë të t’kërkoj në distancë,
dashuri, dashuri që më solle pranë një peme,
në fluturimin e një fluture,
pranë forcës, pranë jetës,
dhe që më rrëzove,
pas gëzimit, në krahët e trishtimit?
 
Si do të jetë të t’kërkoj në distancë,
mes plumbash që më fishkëllejnë pas shpine,
mes zhurmës së luftës dhe lotëve?
 
Si do të jetë, i dashur, të t’kërkoj ndërkohë
në korridoret e gjata të ditëve, e prakrehur,
e zbathur, me këtë dashuri, dashuri
që rrotullohet tek unë si një det në akuarium?
 
Si do të jetë të t’kërkoj në distancë, në mungesë,
e zhytur në vetmi, në këtë zbrazëti që gëzon ligësisht
pasigurinë time prej gruaje të braktisur?
 
GIOCONDA BELLI, Nikaragua
 
Nga projekti “Poetry without borders – “Poezia pa kufij” i Fondacionit Kulturor Ithaca në Spanjë drejtuar nga poeti, përkthyesi dhe botuesi i njohur i poezisë moderne ndërkombëtare Germain Droogenbroodt. Përkthyese nga anglishtja në gjuhën shqipe është poetja dhe shkrimtarja Irma Kurti.
............................................................
 
HOW WILL IT BE TO SEARCH FOR YOU IN THE DISTANCE?

How will it be to search for you in the distance?
—Eunice Odio

How will it be to search for you in the distance,
love, love that you brought me to at the entrance of the tree,
to the flight of the butterfly,
to the strength, to life,
and that you brought me,
after joy, to sadness?
How will it be to search for you in the distance,
amidst bullets whistling by my shoulders,
amidst the noise of war and tears?
How will it be, love, to search for you in time
in the wide corridors of the days, uncombed,
barefoot, with this love, love,
that swirls in me like a sea in a fishbowl?
How will it be to search for you in the distance, in being absent,
in being alone, in this nothingness that viciously enjoys
my uncertainty as an abandoned woman?
 
Gioconda Belli, Nicaragua

From the "Poetry without borders" project of the Ithaca Cultural Foundation in Spain directed by the well-known international poet, translator and publisher of modern poetry Germain Droogenbroodt. The translator from English to Albanian is Irma Kurti, poet and writer living in Italy.