Carlos Ramos (shqipëroi Irma Kurti)

Carlos Ramos (shqipëroi Irma Kurti)
CARLOS RAMOS, Portugali
 
BLLOKU I UDHËTIMIT
 
Muri i përpirë nga dielli
lulet e vogla mbyllen në vrimat e tyre
gojët i hapin ndaj blusë shpresëdhënëse të ditës
në sytë e ujit
kuptime të pazbuluara
pika të vogla që verbohen nga mëngjesi
dhe pastaj zhduken.
 
Duart i vendos në mur
ndjej heshtjen brenda
zërin e gurëve
ethet e detit
një mister.
Nuk e di sesi ta shkruaj
në qiell të hapur.
Unë mbyll sytë
dhe rrok
me duar te pastra
poezinë.
Përktheu nga anglishtja: Irma Kurti
 
Piktura nga Annelies van der Vliet, Holandë
 
Nga projekti “Poetry without borders – “Poezia pa kufij” i Fondacionit Kulturor Ithaca në Spanjë drejtuar nga poeti, përkthyesi dhe botuesi i njohur i poezisë moderne ndërkombëtare Germain Droogenbroodt. Përkthyese nga anglishtja në gjuhën shqipe është poetja dhe shkrimtarja Irma Kurti.
................................................................................
 
Travel Notebook
 
The wall devoured by the sun
the little flowers enclosed in their holes
their mouths open to the hopeful blue of the day
in the eyes of the water
undiscovered meanings
small drops that are blinded by the morning
and then disappear.
 
I put my hands on the wall
I feel the silence inside
the voice of the stones
the fever of the sea
a mystery within
I don't know how to write it
in the open sky.
I close my eyes
pick up
with clean hands
the poem.
 
Translation Germain Droogenbroodt
 
From the "Poetry without borders" project of the Ithaca Cultural Foundation in Spain directed by the well-known international poet, translator and publisher of modern poetry Germain Droogenbroodt. The translator from English to Albanian is Irma Kurti, poet and writer living in Italy.