Angela Kosta shqipëron vargjet e poetit Deokdong Seo (Koreja e Jugut)

Angela Kosta shqipëron vargjet e poetit Deokdong Seo (Koreja e Jugut)
DEOKDONG SEO (KOREJA E JUGUT)
 
Dr. Deokdong Seo është poet, orator, eseist, Doktor në inxhinieri dhe Profesor në Universitetin Hanyang dhe Universitetin Kyungsung.
Në vitin 2015, Deokdong fitoi çmimin e Vitit nga revista e përmuajshme letrare "Sinmunye". Gjithashtu, në vitin 2016 fitoi Çmimin letrar Asia Pacific si dhe çmimin letrar Esprit në vitin 2017. Në vitin 2018, fitoi çmimin letrar Wolpa, dhe një vit më pas më 2019, fitoi çmimin Challenge Korean. Deokdong është autor i përmbledhjeve poetike: "Në rrugë (vol. 1)", "Poezi lulesh që u bënë fara" (Vol. 2)", "Poetët që shkëlqyen këtë vit 2020" si dhe të shumë veprave të tjera. Ai është gjithashtu bashkëautor në disa libra.
 
EDHE VESA 
 
Edhe vesa mbi tehet e barit
Vesa shkëlqen në një dritë të zbehtë dhe të dobët...
 
Edhe vesa në petale
Lulëzon me të njëjtën ngjyrë si lulja...
 
Edhe vesa në majë të pemës
Kap si malet, ashtu edhe qiellin...
Edhe pikat e vogla të vesës
Çdo mëngjes me shkëlqim zgjohen...
 
Thonë se të gjitha veprat e mira në botë të përkohshme janë.
Papritur zhduket sikur në nirvana të shkojë.
As malet, as qielli që kam mbajtur nuk më përkasin
Kjo është të braktisësh gjithçka dhe të largohesh...
Edhe vesa, edhe vesa e imët...
 
Shqipëroi Angela Kosta Akademike, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, redaktore, kritike letrare, botuese, promovuese 
………………………………………………….
 
POET Mr. DEOKDONG SEO (SOUTH KOREA)
 
Poet Mr. Deokdong Seo is a poet, lyricist, essayist, doctor of engineering and adjunct professor at Hanyang University and Kyungsung University.
In 2015, he won the Rookie of the Year award from the monthly literary magazine 'Sinmunye'. He received the Asia Pacific Literary Award in 2016 and the Esprit Literary Award in 2017. In 2018, he won the Wolpa Literary Award, and in 2019, he received the Challenge Korean award.
He has authored poetry collections such as "On the Road (Vol. 1)", "Flower Poems that Became Seeds (Vol. 2)", "Poets Who Shined This Year 2020" and many others, as well as co-authored books.
 
EVEN THE DEW
 
Even the dew on the blades of grass
The dew sparkles in a thin and weak light...
Even the dew on the petals
It blooms in the same color as the flower...
 
Even the dew on the tip of the tree
It captures both the mountains and the sky...
Even the small drops of dew
Every morning, it wakes up with enlightenment...
They say that all good deeds in the world are impermanent.
Suddenly disappears like gone to nirvana
Neither the mountains nor the sky I contained are mine
It is leaving everything and leaving...
Even the dew, even the small dew...
………………………………………………….
 
이슬마저도
 
풀잎 영근 이슬마저도
가늘고 약한 빛에 반짝이는데...
꽃잎 맺힌 이슬마저도
꽃빛깔 그대로 꽃으로 피는데...
나무 달린 이슬마저도
산도 하늘도 담아내는데...
작은 방울 이슬마저도
아침마다 깨치고 깨어나는데...
세상만사 제행이 무상하다며
열반하듯 홀연히 사라져
담았던 산도 하늘도 내것 아니라
버리고 떠나가는데...
이슬마저도 작은 이슬마저도...

Prepared Angela Kosta Academic, journalist, writer, poet, essayist, literary critic, editor, translator...