Angela Kosta përkthen vargjet e poetit Shakil Kalam

Angela Kosta përkthen vargjet e poetit Shakil Kalam
SHAKIL KALAM
 
Shakil Kalam është shkrimtar nga Bangladeshi. Pas marrjes së masterit nga Universiteti i Dhakës, aktualisht punon si Drejtor në Bankën Qendrore të Bangladeshit. Shakil është botues, studiues, poet, autor i librave për fëmijë dhe përkthyes. Ai është gjithashtu anëtar i Bordit Editorial i dy revistave në gjuhën angleze. Poezitë e tij janë përkthyer në tridhjetë e pesë gjuhë të huaja ndërkombëtare. 39 librat e tij të botuar janë më të shiturit dhe më të ndjekurit nga lexuesit. Gjithashtu, tekstet e disa prej librave të tij janë përfshirë në shumë universitete publike dhe private në Bangladesh. Shakil është vlerësuar me shumë çmime duke përfshirë: Medaljen e Urdhrit të Shekspirit 2021, Çmimin Sahitya Academy of Gujarat 2021 si dhe Çmimin Global Prestigjioz 2021 në përvjetorin e lindjes së Mahatma Gandhit, Babait të Kombit të Indisë. Shakil është themeluesi i grupit letrar "SahittyaPata" dhe Drejtor Ekzekutiv i revistës letrare "Dipon" në Bangladesh. Shakil është gjithashtu anëtar i bordeve editoriale të disa revistave në gjuhën angleze, anëtar i Shoqatës së Alumnive të Shkencave Politike dhe Qeverisjes të Universitetit të Dhakës, si dhe themelues dhe anëtar i Fondacionit të Kërkimit të Zhvillimit Social.
 
HISTORIA HUMANE
 
Diku në një vend dikush më rrëfeu
Një histori:
Kudo që të shkosh do të shohësh 
Njerëzit të largohen
Ngado hije njerëzore do të shfaqen
Cili është më i madh:
Njeriu apo hija?
Kjo sepse vetë hija rritet.
Mos ndoshta edhe njerëzit do të rriten?
Hija e njerëzve
E madhe bëhet me kalimin e kohës
Ndërkohë për një çast, rrezet e dritës përthithin
Gjithçka hyn në trupin njerëzor.
Njerëzit pa hije për një lëvdatë jetojnë
Hija më e gjatë i bën njerëzit të pakohë.
Ai njeri një histori të pabesueshme më tregoi.
 
NË TË NJËJTËN MËNYRË 
 
Hëna portokalli në qiellin lindor është varur
Poeti i çoroditur hiçin vështron
Spektrin e gjatë në pasqyrën e ujit 
Afër linjës hekurudhore
Të rregullojë llogaritë e jetës është i zënë.
 
Hëna portokalli numëron orën e epokës 
Pas pak, 
Drita e hënës së bardhë si qumështi 
Do të përhapet 
E gjithë bota do të ndriçojë
Do të dorëzohet!
Gjithashtu poeti jetën e tij përballon
Duke shkuar drejt perëndimit të ekzistencës 
Të gjithë shkojmë drejt të njëjtës udhë.

Përktheu Angela Kosta Akademike, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, redaktore, kritike letrare, editore, promovuese
……………………………………………………………………..
 
BIOGRAPHY OF SHAKIL KALAM 
 
Shakil Kalam was a root finder writer of Bangladesh. Obtaining his Master’s from the University of Dhaka, he is presently working as the Additional Director in the Central Bank of Bangladesh. Mostly, he is renowned as the Central Banker, Editor, Researcher, Poet, Child-litterateur, Columnist and Translator. He is also the member of editorial board of two English magazines. His poems are translated into thirty five languages around the world. His published books thiry-nine are the best sellers and readership. Moreover, his textual books taught in many publicc and private universities of Bangladesh. He received so many awards like Order of Shakespeare Medal 2021, Gujarat Sahitya Academy award 2021 and Global Prestigious award 2021 on the occasion of the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation of India. He is the founder of a literary group named "SahittyaPata" and Executive Editor of literary magazine "Dipon" in Bangladesh as well as members of some English magazines editorial boards. He is also the member of Dhaka University Political Science and Governance Studies Alumni Associations. He is the Founder and Fellow of a research organisation titled Social Development Research Foundation.
 
HUMAN STORY
 
Somewhere, someone told me a story,
Wherever you go, you will see 
People have gone there
Everywhere human shadows fall on.
Which is the big one?  Man or the shadow?
That is because the shadow itself grows up.
Why will people grow up?
The shadow of people goes big as time goes by
At some point the light rays absorb it
Which is all that enters into the human body.
The shadowless people live for a fleeting
The longer shadow makes people timeless.
That man told me an amazing story. 
 
THE SAME WAY 
 
The orange moon hangs in the eastern sky
The infatuated poet stares blankly.
The long shadow in the reservoir next to the railway line
He is busy settling the accounts of life.
 
The orange moon counts the hour of the period.
After a while, milky-white moonlight will be spread
The whole world will be enlightened,
Will give himself up.
The poet also deals with his life
He moves towards the sunset of life
We are all going on the same path.
 
Prepared Angela Kosta Academic, journalist, writer, poet, essayist, literary critic, editor, translator