Poezi nga autori Jatinder Aulakh, në tri gjuhë

Poezi nga autori Jatinder Aulakh, në tri gjuhë
JATINDER AULAKH
 
Jatinder Aulakh është poet dhe botues indian. Ai është autor i librit mjaft të shitur "Fall Can't Cease The Springs". Poezitë e tij janë përkthyer në disa gjuhë të huaja. Përveç kësaj, Jatinder Aulakh është redaktor në disa gazeta anglisht dhe hindisht.
 
NATYRË E AKULLT
 
Natyra është duke kërkuar 
Në shteg Diellin
I cili prej një muaji
Ka një shtresë mjegulle  
Dhe vetëm re në qiell. 
Degët e pemëve  
Në thatësirë rrinë.
Një harabel këndon 
Dhe duke parë qiellin, pyet: 
"Si mund ta shpëtojë jetën"? 
O Diell! Në një shpellë terri ndodhesh"... 
Prej shumë ditësh shiu papushim bie
E çatitë e shtëpive veç pikojnë. 
Ndoshta gjithçka do të ngrijë... 
Sa e vështirë është nga shtrati të ngrihesh
Në zyrë për të shkuar me këtë dendje të ftohtë.
 
PEMË E FRESKËT NË KËMBË 
 
Kjo botë është markatë
Markatë e mbushur me grumbuj njerëzish  
Shumë njerëz vijnë 
E duke ikur 
Zhurmë të madhe bëjnë. 
Në një qoshe 
Një pemë palëvizur rri
Pa u lëkundur 
E gëzuar dhe e freskët 
Vargjet e shpirtit
Pëshpërit...
.............................................................
 
Përktheu Angela Kosta Akademike, Drejtore e revistës fizike MIRIADE, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, redaktore, kritike letrare, botuese, promovuese 
.............................................................
 
ANGELA KOSTA TRADUCE I VERSI DEL POETA INDIANO JATINDER AULAKH
 
Jatinder Aulakh è poeta ed editore indiano. Egli è autore del libro best seller "Fall Can't Cease The Springs". Le sue poesie sono tradotte in diverse lingue. Inoltre Jatinder Aulakh è editore in diversi giornali inglesi e hindi.
 
NATURA GELIDA
 
La natura sta cercando
Sul sentiero il Sole.
A partire da un mese
C'è uno strato di nebbia
E solo nuvole nel cielo.
I rami degli alberi
All'asciutto stanno.
Un passero canta e
Guardando il cielo, chiede:
"Come può salvare la vita"?
O Sole! In una caverna buia sei"...
Da molti giorni la fitta pioggia c'è
E i tetti delle case gocciolano.
Forse tutto si scioglierà...
Quant'è difficile alzarsi dal letto
E andare in ufficio in questa ondata di freddo.
 
ALBERO FRESCO IN PIEDI
 
Questo mondo è un mercato
mercato affollato
Tanta gente arriva
E andando
Rumore fanno.
In un angolo
Un albero fermo sta
senza oscillare
Sereno e fresco
I versi dell'anima
Dice...
.............................................................
 
Tradotto da Angela Kosta Direttore Esecutivo della Rivista MIRIADE Accademica, giornalista, poetessa, saggista, editore, critica letteraria, redattrice, traduttrice
.............................................................
 
POEMS BY JATINDER AULAKH
 
Jatinder Aulakh is a aminent poet and editor from India. He is writer of best seller book ' Fall Can't Cease The Springs' . His poetry translated into severel languages. Jatinder Aulakh is a columnist of severel English and Hindi newspapers.
 
FREEZING NATURE 
 
The nature is looking 
At the path of Sun.
From one month 
There is layer of fog  
And clouds in the sky.
Branches of trees  
Standing dry. 
Little sparrow singing and 
Watching at the sky, 
"How can save life. 
O Sun! You are in dark cave"...
There is drizzling from many days 
Roofs of houses are dripping. 
Perhaps! Everything will freeze
How difficult is leaving bed 
And going office in this cold wave.
 
COOL STANDING TREE 
 
This world is a market 
crowded market 
the crowd is coming  
And going  
Making noise.
In a corner 
standing still a tree 
without swaying 
Seren and cool
 Saying 
 Soul's verses.
.............................................................

Prepared Angela Kosta Executive Director of MIRIADE Magazine, Academic, journalist, writer, poet, essayist, literary critic, editor, translator
.............................................................