Albana Berisha - Botime

Albana Berisha - Botime
Libri, “Digital Teaching” autore Albana Berisha, i botuar në vitin 2019, paraqet një guidë, një rrëfim dhe vizion për mësimdhënie të suksesshme përmes platformave të ndryshme të krijuara dhe dizajnuara për të gjitha lëndët shkollore. Njëherit Berisha punon si profesoresh e gjuhës angleze dhe metodat e mësimdhënies shprehin edhe një shkëputje nga traditat dhe monotonia e rrjedhave të përgjithshme që përcillen nga gjeneratat në gjeneratë.