Angela Kosta përkthen vargjet e poetes Chun Suho

Angela Kosta përkthen vargjet e poetes Chun Suho
CHUN SUHO
 
Poetja Chun Suho lindi në Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do (në Korenë e Jugut) në vitin 1964. Ajo ka marrë pjesë në Konkursin Letrar Pranveror "Chosun Ilbo" në vitin 2003. Përmbledhjet e saj poetike përfshijnë "Very Red Vertigo" "Melancholy is Humming", dhe "Towels Are Wet, Dancers Are Dry". Ajo ka marrë disa vlerësime në Creative Writing si dhe ka fituar Çmimin Letrar "MAEGYE". Chun është pedagoge në Universitetin MYONGJI.
 
PËRTEJ PERIT TË ZI 
 
Një pemë e rreme në mes të kafenesë qëndron
Dhe mollë fallco mban.
Kështu janë edhe gjethet e mollës...
Mendoj për ato të vërtetat
Teksa ngatërrohem me gjethet e rreme
Këto mollë duken disi jo të vërteta.
Nga një pemë që është e vërtetë, më kujtohet pema fallco.
Të shohësh fallcon e bën të vërtetën edhe më të paqartë.
Sa dëshpërimisht duhet të jetë përpjekur fallcoja t'i ngjajë reales?
Sa indiferente duhet të ketë qenë realja për të lulëzuar ato fallco?
Drita e rreme e diellit dhe era e rreme,
Tokë fallco dhe pika të rreme uji.
Nën një pemë që duket jashtëzakonisht reale,
Duke menduar për Njutonin dhe ligjin e gravitetit universal,
Duke parë gjethet me të vërtetë plastike,
Degët e vërteta prej druri
Dhe toka me të vërtetë Polistiren
Përtej perit të zi të lidhur mrekullisht
Emra të vërtetë dhe pemë të rreme
Një dorë, e ngatërruar si në fallcitet, në të vërtetë, në sy bie.
Një mollë, mjaft fallco për të sfiduar perin e quajtur vdekje
Si një frut i vërtetë bie.

 

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, Drejtore e revistës fizike MIRIADE, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, redaktore, kritike letrare, botuese, promovuese 
………………………………………………………..
 
POEM BY POETESS Ms. CHUN SUHO - SOUTH COREA
 
Poetess Ms. Chun Suho was born in Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, in 1964. She debuted in the Chosun Ilbo Spring Literary Contest in 2003. Her poetry collections include "Very Red Vertigo", "Melancholy is Humming", and "Towels Are Wet, Dancers Are Dry". She has received several Arco Creative Writing Grants and has won the Maegye Literary Award. She teaches creative writing at schools such as Myongji University.
………………………………………………………..
 
BEYOND THE BLACK WIRE
 
A fake tree stands in the middle of the café
Bearing fake apples.
So, this is what apple tree leaves look like,
I think of the real ones while fiddling with the fake leaves.
These apples somehow seem fake.
From a tree that looks real, I remember the fake.
Seeing the fake makes the real even more ambiguous.
How desperately must the fake have tried to resemble the real?
How indifferent must the real have been to let go of the fake?
Fake sunlight and fake wind,
Fake soil and fake water droplets.
Under a tree that looks incredibly real,
Thinking of Newton and the law of universal gravitation,
Looking at the truly plastic leaves,
The truly wooden branches,
And the truly Styrofoam soil,
Beyond the black wire miraculously binding
The real names and the fake tree,
A hand, muddled with both fake and real, comes into sight.
An apple, fake enough to defy the wire called death,
Falls like a real fruit.
………………………………………………………..
 
검은 철사 너머
 
가짜 나무 그루가 카페 한가운데 있다
가짜 사과를 달고 있다
사과나무 잎은 이렇게 생겼구나,
가짜를 만지작거리며 진짜를 생각한다
사과는 왠지 가짜 같애
진짜 같은 나무에서 가짜를 기억한다
가짜를 보면 진짜는 더욱 모호하다
가짜는 진짜를 닮으려 얼마나 애절했을까
진짜는 가짜를 놓으려 얼마나 무심했을까
가짜 햇살에 가짜 바람
가짜 흙에 가짜 물방울
기막히게 진짜 같은 사과나무 그루 아래서
뉴턴을 생각하며 만유인력을 생각하며
진짜 플라스틱으로 만든 잎과
진짜 나무로 만든 가지와
진짜 스티로폼으로 만든 흙을 보면서
진짜 이름과 가짜 나무를 기적처럼 묶고 있는
검은 철사 너머로
가짜와 진짜가 범벅된 사람의 손이 설핏 보인다
죽음이라는 철사에도 묶이지 않는 가짜 사과가
진짜 과일처럼 떨어진다
………………………………………………………..

Prepared Angela Kosta Executive Director of MIRIADE Magazine, Academic, journalist, writer, poet, essayist, literary critic, editor, translator