Silvia Steliana Natasha - Piktore dhe poete

Silvia Steliana Natasha - Piktore dhe poete
PROJEKTET E ARDHSHME TË POETES DHE PIKTORES SË ARTIT MODERN SILVIA STELIANA NATASHA

Silvia Steliana Natasha ka lindur në Comanesti (Rumani). Që nga viti 2008 ajo banon në qytetin Città della Pieve (Itali). Ajo është poete dhe piktore e artit modern. Në vitin 2000 ka dhënë mësim në Universitetin (Vasile Alecsandri - Rumani)

Natasha ka marrë pjesë në këto antologji:

- "Scritto, Io - Shkruar, unë" Vëllimi 4, (2020)
- "I Diversi Versi - Vargjet e ndryshme" pjesëmarrëse pasi fitoi postin e 2-të në Konkursin Ndërkombëtar të Poezisë Sociale, edicioni i dytë për seksionin e poetëve të huaj
Natasha ka fituar Çmimi special si autorja më e mirë emigrante, rezidente në rajonin Umbrias  (Itali), në Konkursin Ndërkombëtar të Poezisë "Ossi di Seppia"
Poezitë e saj janë përkthyer dhe botuar në disa revista ndërkombëtare: Gazeta Albania Press, Lissalba, Gazeta Destinacioni, Alessandria Today, Rivista Ciceroni, Rivista Orfeu, Rivista Elite Magazine, Rivista Internazionale Polis Magazzino, Rivista Internazionale Netrazol, Rivista International Literay Language Journal, etj...
Natasha bashkëpunon me revistën Saturno Magazine si dhe blogun Lo Scrigno di Pandora. Ajo është themeluese dhe administratore e grupit në Facebook "L'inchiostro dell'anima - Ngjyrat e Shpirtit"

Gjithashtu ajo është:

- Anëtare i Unionit të Shkrimtarëve dhe Artistëve (Hungari)
- Ambasadore në The Dayli National Global (Bangladesh)
- Ambasadore në International Fondation Creativity Humanity - Fondacionin Ndërkombëtar për Kreativitetin Humanity (IFCH)
Natasha ka marrë disa certifikata vlerësimi nga revistat në: Hungari, SHBA, Itali, etj.
Piktura dhe poezia janë vibrimet e shpirtit të saj të cilën e kanë frymëzuar që kur ishte e re
Këtë vit ajo ka dy projekte për të realizuar:
Ekspozitën me pikturat e saj, një në Milano së bashku me poetin Marco Fabio me të cilin bashkëpunoi duke botuar librin "Come spiego l’animo di un poeta - Si e shpjegoj shpirtin e një poeti" ku shoqëruar me 40 pikturat e saj çdo poezi si dhe ka realizuar kopertinën. Libri u botua në dhjetor 2023 nga shtëpia botuese Divina Follia. Projekti i dytë, është ekspozita në ndonjë galeri arti në Perugia. Përveç kësaj, Natasha realizoi kopertinën e vëllimit poetik në shqip: "Libri Nën Rrënoja" botuar nga Lena Graphic - Kosovo, nga poetja, gazetarja dhe shkrimtarja Angela Kosta, libër i përkthyer dhe i shpërndarë në disa gjuhë.
.............................................................................

I FUTURI PROGETTI DELLA POETESSA E PITTRICE DELL'ARTE MODERNA SILVIA STELIANA NATASHA

Silvia Steliana Natasha è nata a Comanesti (Romania). Attualmente è residente nella città di Citta della Pieve (Italia), dal 2008. Lei è poetessa e pittrice d'arte moderna. Nell'anno 2000 ha insegnato all'Università (Vasile Alecsandri - Romania).

Natasha ha partecipato a queste antologie:

- "Scritto, Io" volume 4, (2020)
- "I Diversi Versi" inserita dato che vinse il 2° post al Concorso Internazionale di Poesia Sociale, seconda edizione per la sezione stranieri
Natasha vinse il Premio Speciale come Miglior Autrice Straniera, residente in Italia regione (Umbria) al Concorso Internazionale di poesia "Ossi di Seppia"
Le sue poesie sono tradotte e pubblicate in diverse riviste internazionali: Gazeta Albania Press, Gazeta Destinacioni, Alessandria Today, Rivista Ciceroni, Rivista Orfeu, Rivista Elite Magazine, Rivista Internazionale Polis Magazzino, Rivista Internazionale Netrazol, Rivista International Literay Language Journal, ecc.
Natasha collabora con la rivista Saturno Magazine ed il blog Lo Scrigno di Pandora ed è fondatrice ed amministratore del gruppo Facebook "L’inchiostro dell’anima"

Inoltre lei è:

- Membro dell' Unione Degli Scrittori ed Artisti in Ungheria
- Ambasciatrice in The Dayli National Global (Bangladesh)
- Ambasciatrice in International Fondation Creativity Humanity (IFCH).
Natascia ha ricevuto diversi certificati di apprezzamento dalle riviste in: Ungheria, USA, Italia, ecc...
La pittura e la poesia sono le vibrazioni della sua anima che lo hanno ispirata sin da giovane.
Quest'anno ha in atto da definire due progetti:
l'esposizione dei suoi quadri, uno a Milano insieme al poeta Marco Fabio con qui ha collaborato pubblicando il libro "Come ti spiego l’animo di un poeta" dove sono stati inseriti 40 dei suoi dipinti affiancando ogni poesia nonché la realizzazione della copertina. Il libro è stato pubblicato a dicembre 2023 dalla casa editrice Divina Follia. Il secondo progetto invece è  l'esposizione in una Galleria d'arte a Perugia. Inoltre Natasha ha realizzato la copertina del volume poetico in lingua albanese: "Libri Nën Rrënoja - Il libro sotto le rovine" pubblicato da Lena Graphic - Kosovo, dell'autrice giornalista e scrittrice Angela Kosta, libro tradotto e divulgato in diverse lingue.

Përgatiti dhe shqipëroi Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare
Preparato e tradotto in albanese da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista