Faton Aliu - 4 piktura (teknika; vaj në pelhurë dhe akil në pelhurë)

Faton Aliu - 4 piktura (teknika; vaj në pelhurë dhe akil në pelhurë)
Faton Aliu - 4 piktura (teknika; vaj në pelhurë dhe akil në pelhurë)
Faton Aliu - 4 piktura (teknika; vaj në pelhurë dhe akil në pelhurë)
Faton Aliu - 4 piktura (teknika; vaj në pelhurë dhe akil në pelhurë)
Faton Aliu - 4 piktura (teknika; vaj në pelhurë dhe akil në pelhurë)

1. IMPRESION , 2. LOTET E QIELLIT, 3. PORTRETE, 4. UNIVERSI