Idriz Berisha XHIXHI

Idriz Berisha XHIXHI

Pikturë 2012
"Këngë gjumi"
-akril në pëlhurë
-100x80cm