Dr. Basri Lenjani - MISION I DETYRUAR DHE I PËRKUSHTUAR...

Dr. Basri Lenjani - MISION I DETYRUAR DHE I PËRKUSHTUAR...
MISION I DETYRUAR DHE I PËRKUSHTUAR TË SHPËTOJMË JETËRA TË SËMURËVE DHE TË LËNDUARËVE ME RREZIK JETE.....
 
Kurset e trajnimit që filluam nga viti 2011 dhe vazhdojmë edhe për vitin 2024 në të gjitha hapësirat shqiptare ndër vite; Shqipëri, Kosovë. Maqedoni, Mali i zi dhe në Luginën e Preshevës. Ne së bashku vazhduam dhe do të ecim në të njëjtën rrugëtim me të vetmin qëllim për edukimin e gjeneratave të reja., sepse ishte koha, dhe momenti i duhur, së bashku dr. Lenjani dr. Brataj dhe dr. Esen së bashku në këtë projekt në të gjitha hapësirat shqiptare me kurse të obliguara në edukimin dhe trajnimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor faktet flasin si më poshtë:
 
-BLS-AED (neonat, pediatrin and adult)
-PHTLS
-AMLS
-ACLS
 
Ne vazhdojmë rrugëtimin tonë... Gjithmonë ka kohë...