Anna Ashkova - 10 tipare të karakterit që e bëjnë një femër të bukur (Shqipëroi Ismail Ismaili)

Anna Ashkova - 10 tipare të karakterit që e bëjnë një femër të bukur (Shqipëroi Ismail Ismaili)
10 TIPARE TË KARAKTERIT QË E BËJNË NJË FEMËR TË BUKUR
 
Shkruan : Anna Ashkova 
 
Në një shoqëri ku imazhi i gruas reduktohet në një aspekt të caktuar të trupit, është e rëndësishme të kuptohet se bukuria është mbi të gjitha një pasqyrim i shpirtit. Dhe kjo bukuri kultivohet me kalimin e kohës.
“Asnjë hir i jashtëm nuk është i plotë nëse bukuria e brendshme nuk e gjallëron atë. Bukuria e shpirtit përhapet si një dritë misterioze mbi bukurinë e trupit”, tha Viktor Hygo. Në epokën e selfieve, ndonjëherë harrojmë thelbësoren, atë që nuk është e dukshme, por përbën sharmin tonë: bukurinë e brendshme . E padukshme dhe magjepsëse, megjithatë përbën personalitetin tonë. Nëse bukuria e jashtme në mënyrë të pashmangshme zbehet, bukuria e brendshme nuk zhduket. Më mirë akoma, kultivohet me kalimin e kohës. Këtu janë dhjetë tipare të karakterit që e bëjnë një grua vërtet të bukur:
 
1.      ENTUZIAZMI

 

Ky gëzim nxjerr në pah fëmijën e brendshëm që jeton në çdo qenie njerëzore, qofshin ata 20, 50 apo 80 vjeç. Është aftësia për të gjetur gëzim në gjëra të thjeshta dhe për të matur vlerën e tyre të vërtetë. Kjo është fuqia për të dashur dhe për t'u çuditur si një fëmijë. Shprehni pa frikë dhe lirshëm butësinë dhe thjeshtësinë që rrjedhin nga shpirti ynë! 
 
2.      SHOQËRUESHMËRIA

“Atë që dëshironi të bëjnë të tjerët për ju, bëjeni edhe për ta” ( Lk 6:31 ). “Duajeni njëri-tjetrin siç ju kam dashur unë juve” ( Gjoni 15:12 ). Është e rëndësishme t'i trajtoni njerëzit me mirësi, të jeni mikpritës, besnikë dhe të sinqertë në miqësi . Kjo dritë e vogël e mirësisë që buron nga ju do të tërheqë të tjerët. Ata do të ndihen rehat sepse do të marrin me mend se ka vend për ta në zemrën tuaj.
 
3.      PËRULËSIA

Shumë shpesh e interpretuar si dobësi, përulësia megjithatë lartëson bukurinë dhe ilustron thjeshtësinë. Në të gjejmë themelin e gjithë jetës shpirtërore. Për shkak se lidhet drejtpërdrejt me Perëndinë, përulësia është mënyra më e mirë për ta dashur Atë. 
 
4.      NDJESHMËRI

Shqetësimi për të tjerët është një cilësi e zemrës. Empatia është ky qëndrim i të kuptuarit të asaj që personi tjetër po përjeton . Është një zemër që gëzohet për të mirat që përjetojnë të tjerët, e cila trishtohet nga ata që qajnë. Empatia i bën njerëzit të hapin zemrat e tyre dhe të na besojnë.
 
5.      INTEGRITETI

Forca dhe besimi vijnë nga integriteti. Të fokusohesh te integriteti do të thotë të mos kesh frikë të tregosh kush jemi dhe çfarë besojmë. Do të thotë gjithashtu të shmangësh mashtrimin, pandershmërinë ose hakmarrjen. Dhe nëse bëhen gabime, ne duhet të përpiqemi gjithmonë të bëjmë atë që është e drejtë.
 
6.      PAQJA E BRENDSHME

Feminiteti është delikatesë, qetësi dhe respekt. Duke vepruar me respekt ndaj të tjerëve, ne transmetojmë paqen përmes veprimeve dhe fjalëve tona. Kjo përcjell imazhin e një personi të menduar dhe interesant. 
 
7.      AUTENTICITETI

"Authenticiteti" vjen nga greqishtja " autentikos " dhe do të thotë e vërtetë. Prandaj të jesh autentik do të thotë të zgjedhësh transparencën, ndershmërinë dhe sinqeritetin. Ai është të veprosh në përputhje me "veten e vërtetë" të dikujt, i cili përfshin mendimet, emocionet, nevojat, vlerat, preferencat dhe besimet e dikujt.
 
8.      GUXIMIN

Etimologjikisht, guximi vjen nga "briri", zemra. Është një virtyt në zemër, në qenie që vjen nga forca, por presupozon frikë, vetëdije për dobësinë e dikujt, njëfarë kthjelltësie. Ky është guximi i së vërtetës. Është forca e karakterit, qëndrueshmëria, që na lejon të përballemi me rrezikun, vuajtjen, pengesat, rrethanat e vështira duke kapërcyer frikën. Është gjithashtu zjarr i vënë në ndërmarrjen e një detyre, për shembull të punosh me guxim. Ky virtyt duhet punuar dhe perfeksionuar, për të mirën tonë dhe të atyre që na rrethojnë.
 
9.      GËZIMI I TË JETUARIT

 

“Përtej fjalëve, një vështrim, një buzëqeshje mjafton që secili të hapet ndaj misterit të tjetrit, ndaj një misteri krejtësisht të ndryshëm”, tha François Cheng në vitin 2020 në La Grande Librairie në France 5 . Dhe është e vërtetë që nëse sytë, goja dhe dhëmbët plaken, buzëqeshja dhe shikimi nuk plaken. Dhe kjo është ajo që e bën edhe një grua simpatike. 
 
10.  FRYMA E SHENJTË NË ZEMËR

Zoti na krijoi sipas shëmbëlltyrës së tij. Ai na thërret drejt më të mirës, ​​përmes mendimeve tona të mira dhe veprimeve tona të mira. Ne do të jemi të përsosur vetëm kur fytyra jonë, fjalët dhe veprimet tona pasqyrojnë imazhin e Perëndisë që kemi në ju. Prandaj na takon ne të rrezatojmë Shpirtin që jeton dhe vepron në zemrat tona. Varet nga ne që të zhvillojmë jetën tonë të brendshme në dritën e Krishtit, i cili do t'i bëjë të tjerët të dëshirojnë të na njohin dhe të hyjnë në të tyren.

Shqipëroi Ismail Ismaili