Christian Ruby - NDËR FJALIMET E DËSHPËRUARA TË KOHËS

Christian Ruby - NDËR FJALIMET E DËSHPËRUARA TË KOHËS
NDËR FJALIMET E DËSHPËRUARA TË KOHËS, AJO QË KA TË BËJË ME FUNDIN E LETËRSISË.
 
 
Por çfarë është letërsia që kaq shumë komentues shqetësohen për zhdukjen e saj, ndërsa të tjerë festojnë zhdukjen e saj? Nuk ka nevojë të kërkoni për thelbin e saj. Pyetja e shtruar është më pak e ndërlikuar. Bëhet fjalë më shumë për frymën e kohës. Sepse, në fund të fundit, a flasim vërtet për letërsinë këto ditë? Apo më saktë atmosfera e letërsisë, shenjtëria dhe zhvlerësimi i saj? E cila, do të pajtohemi, nuk është e njëjta gjë. Dhe është padyshim më shumë një lloj verbërie e theksuar shumë mirë në fund të kësaj vepre nga Pierre Senges: “Më bën të mendoj për atë që tha Marthe Robert për disa avangarda: ata praktikojnë një politikë të tokës së djegur duke mohuar jo vetëm gjeneratat e mëparshmen, por edhe bashkëkohësit e tyre – kolegë apo konkurrentë”.
Ne mund t'u përmbaheshim konsideratave shumë prozaike: letërsia lindi, u vlerësua, lulëzoi, por u vë në pikëpyetje para se të mposhtej! Megjithatë, letërsia nuk është një gjallesë, cikli i së cilës është kaq i thjeshtë. Është një montazh apo një fenomen social, të cilin duhet trajtuar me më shumë takt.
Konkretisht, kjo punë është rezultat i një sërë konferencash. E para u zhvillua në École Normale Supérieure në Lyon në 2010; e dyta në Shtëpinë e Shkrimtarëve dhe Letërsisë, në vitin 2011; e treta në Universitetin e Romës, në 2011, dhe e fundit në Lille, në 2011. Tema: “Fundi i letërsisë”. Kjo nuk ishte një pyetje, por një deklaratë (artikulli u zhduk për botim). Por ndryshimi i temës e përforcoi motivin: "Letërsia, për çfarë qëllimi?" (ky ishte një nga titujt), ose “Të shkruajmë të tashmen”, apo edhe “Historia e letërsisë bashkëkohore”.
Natyrisht, një çështje i përndjek tekstet e botuara këtu. Për çfarë po flasim më në fund? Letërsi? Por për çfarë bëhet fjalë? Si të gjitha konceptet e këtij lloji, ato mund të ndryshojnë në shtrirje dhe kuptim. Megjithatë, në fund të fundit, a është një realitet apo një imagjinatë e thjeshtë e gjuhës e montuar si parim dallimi? Për disa autorë, në fakt, letërsia nuk është gjë tjetër veçse një moment historik i gjuhës, i drejtuar nga një dramaturgji ku bashkohen reflektimet stilistike dhe analizat gramatikore. Për të tjerët, letërsia kontribuon në përcaktimin e prozës së shkëputur nga standardet e përbashkëta dhe synon të imponojë standarde të shkrimit të mirë në një popullatë të tërë shkolle. Për të tjerët, letërsia nuk është aspak një praktikë shkrimi apo leximi, ajo kontribuon kryesisht në vendosjen e një mitologjie, një fantazie dhe një formë promovimi të kësaj fantazie.
Po të thuhet kjo, nëse ka "fund", së pari në kuptimin e termit, çfarë ia detyrojmë këtë fenomen? Natyrisht, autorët vënë në dukje shkaqet klasike: përqendrimi i botës botuese, kufizimet e tregut, shndërrimi i librit në një produkt të thjeshtë, reduktimi i jetëgjatësisë së librave, inflacioni sasior i teksteve të botuara (kriteri është më shumë i dyshimtë!), valët e njëpasnjëshme të literaturës së formatuar, sistemi i vlerësimit financiar që zëvendëson pak nga pak kriteret e veta me ato në fuqi në botën kritike, kriteret thjesht sasiore të audiencës, ndryshimet teknike, librin digjital… A duhet të shtojmë më shumë? Nuk është e sigurt. Aq më tepër që karakteristika e këtyre elementeve apo e këtyre “të akuzuarve” është se funksionojnë si të liga në teologjitë e djallit: fajin e ka gjithmonë djalli, domethënë një element i jashtëm. Është e qartë se të gjithë janë përgjegjës, përveç ithtarëve të letërsisë, përveç autorëve, përveç shpërndarësve të letërsisë! Reagimi i vjetër teologjik.
Për fat të mirë, autorët e këtij vëllimi dhe kontribuesit në këto konferenca kanë më shumë aftësi dhe ashpërsi gjykimi. Një argument më serioz është, pse jo, t'i kthehemi prezantimit të Yves Michaud në lidhje me një fushë krejtësisht tjetër, artin bashkëkohor: ky autor më pas evokon shpërbërjen e letërsisë, në një hapësirë ​​retikulare dhe multidisiplinare, dhe për këtë arsye zhdukja e letërsisë është si objekt dhe strumbullar i përvojës estetike. Argumenti është më i fortë se ai që përfundon duke pastruar fenë letrare nga ndonjë gabim, ose ai që e redukton epokën tonë në pafuqi. Pse është gjithashtu e rëndësishme të pyesim nëse ideja e letërsisë nuk është shuar?
Një çështje tjetër meriton vëmendje. Për të lexuar siç duhet letërsinë bashkëkohore, të cilën "letrareve" ndoshta nuk u pëlqen më, nuk duhet t'i drejtohemi një epistemologjie të caktuar, e cila nuk e indekson atë me të kaluarën, por e vlerëson atë vetë, gjithnjë duke ditur të njohët këtu se çfarë ka nga e kaluara, në të, që të përjetësohet, ndryshohet apo transformohet? Kjo do të ishte një mënyrë tjetër për të kuptuar nocionin e "fundit" të letërsisë. Nuk do të kishte “fund”, por një verbëri e bashkëkohësve ndaj letërsisë së sotme.
Gjithashtu nuk ishte e gabuar të mendohej se mund të luanim me nocionin "fund". Titulli i kësaj vepre i lë të hapur derën kuptimeve të tjera të termit qendror. Është roli që Michel Deguy i atribuon vetes, për më tepër, të bëjë vërejtjet e nevojshme në këtë kuptim. Sepse “fundet” e letërsisë, po, por për çfarë kemi të bëjmë ? Çfarë është ky shumës dhe shumësi i çfarë? Mund të kuptojmë se bëhet fjalë për letërsinë si një qëllim (teleologjik), i shumëfishuar në vetvete "për të gjitha qëllimet e dobishme", dhe për fundin si shterim (ose fshirje), me fjalë të tjera për përfundimin e saj, madje edhe në mënyrë të paqartë të pranuar si vdekje dhe si përsosmëri. Ai vëren në të njëjtën kohë se "përfundimet" e letërsisë janë të paktën dy: shprehja dhe devijimi. A janë ato të pajtueshme? Nuk është e sigurt.
Në çdo rast, ndjekja e kësaj vene na çon në drejtime të tjera. Autorët që i ndjekin përfundojnë duke na humbur pak në labirintin e lojërave të fjalëve. Sado delikate të jenë përpjekjet e tyre, ato nuk i shtojnë shumë debatit. Ne gjithmonë mund ta kthejmë idenë e fundit në të gjitha drejtimet, nuk është e sigurt se ajo promovon aq sa sugjeron ndjenjën e dëshpërimit që shumë autorë preferojnë nga këndvështrimi i kthjellët i botës bashkëkohore. Sigurisht, mund të ndjekim Lionel Ruffel-in (autor, pas shumë të tjerëve, i një vepre me titull Çfarë është bashkëkohorja?, cituar nga një autor, kur ai deklaron se “fundi është vetë ndjenja e bashkëkohësit”. Kjo fjali, për më tepër, nuk dëgjohet vetëm në prizmin e përgjithësimit të një varfërimi të përvojës, pas shkrimeve të Benjaminit, por çështja ia vlen të rishqyrtohet: është fjala për një fund të letërsisë apo për një ndjenjë, mjaft të varfër, për një ndërprerje të letërsisë? Pra, ne rivendosim me këtë vërejtje fuqinë specifike të letërsisë apo atë të ushtrimit të dominimit arsimor?
Karakteristik në këtë drejtim është artikulli i Marielle Macé që kërkon të vërtetojë humbjen e përvojës së bashkëkohësve tanë. Nis nga diagnoza e bërë nga disa ese bashkëkohore për të marrë si të mirëqenë përmbysjen e përvojës dhe format që përbëjnë jetën bashkëkohore. Tani, që kjo jetë është kthyer përmbys është një gjë, që ajo shpaloset në humbje, është tjetër gjë. Për fat të mirë, pika e tij është mjaft komplekse për të luajtur më pas një kthesë. Në fund të fundit, ndjenja e një fundi mund të ndihmojë në ushtrimin e rezistencës së pacientit deri në kohën e tanishme, duke ngjallur dëshirën për të rindërtuar mundësitë e lashta që janë zhdukur. Padyshim që do të na pëlqejë artikulli me titull: “Të japim fund teorive të fundit”. Vetëdija e fundit është minuar me zgjuarsi nga një personazh letrar që supozon aksiomën e Bartleby-t.
Çështja e duhur është padyshim kjo, që lind në fund të rrugëtimit : fundi i letërsisë apo kriza e leximit? Por "krizë" nuk do të thotë humbje. Kjo krizë duhet konceptuar më tepër nga ndryshimet në modelet e leximit. Leximi me shkrim e këndim nuk është mënyra e vetme e mundshme e leximit. Dhe rënia reale e leximit të shkrim-leximit nuk pengon që veprat me cilësi të lartë të lexohen çdo vit. Paradoksalisht, prodhimi aktual i standardizuar është aq i sheshtë dhe i parëndësishëm sa veprat krijuese kanë një shans të mirë për t'u vendosur. Megjithatë, me kusht që ato të mbështeten nga disa media kryesore. Kjo deklaratë të paktën ka meritën të theksojë se letërsia nuk ekziston në vetvete dhe për vete, por në formën e një fushe shoqërore, që përfshin ndërmjetësime të shumta.
Le të përfundojmë, pra, me një nga autorët, i cili tenton një imazh që është padyshim i guximshëm, por ndriçues. Ose letërsia mbyllet mbi normat që ajo vetë i ka shpikur, duke rrezikuar të zhduket; ose përndryshe, e detyruar në ekzogami për t'u fekonduar me forma, zhanre, stile të reja vitaliteti, të cilat përndryshe do të shteren në ripërtëritjen e një tradite të shenjtëruar ose në mbylljen e referencave ndërtekstuale, ajo hapet ndaj përvojave të reja dhe matet kundrejt mënyrave heterogjene të krijim.
 
Shqipëroi Ismail Ismaili