Angela Kosta - Antologji "Vargje drejt kontinenteve"

Angela Kosta - Antologji "Vargje drejt kontinenteve"
VARGJE DREJT KONTINENTEVE NGA ANGELA KOSTA
ANTOLOGJIA VERSI VERSO I CONTINENTI
 
Angela Kosta boton Antologjinë: VERSI VERSO I CONTINENTI - VARGJE DREJT KONTINENTEVE Poetë Nga e Gjithë Bota.
Poezia nuk njeh kufij, ashtu sikurse poetët nuk kanë strehë apo atdhe...
Poezia bashkon 72 autorë të cilët, nëpërmjet vargjeve të tyre nëpër kontinente, takohen në një gjuhë të vetme dhe në një pikë të vetme: në Itali. Të gjithë poetët janë përkthyer nga autorja e cila përveç përkthimit është e angazhuar për t'i promovuar edhe në gjuhë të tjera duke bashkëpunuar me revista të ndryshme letrare përtej Ballkanit dhe Evropës.
Përmes vargjeve të tyre, poetët shprehin dashurinë e tyre për natyrën dhe për njëri - tjetrin, dëshirën për paqe, u tërheqin vëmendjen lexuesve ndaj politikanëve, të cilët janë përgjegjësit kryesorë për atë çka ndodh në vendet e tyre dhe kudo në botë. Ata i thonë me forcë "Jo" armëve shtu sikurse evokojnë armëpushimin. Të tjerët ia dedikojnë vargjet vetvetes dhe vetëdijes së tyre, duke bërë thirrje për ndërgjegje të pastër dhe sjellje dinjitoze për një botë më të mirë. Poetë të tjerë akoma i shkruajnë universit, galaktikës, mister i cili është i paarritshëm edhe pse i dukshëm.

Në këtë Antologji do të gjeni lodrimin e fjalëve: magjinë magjike, magjepsjen magjepsëse, përkushtimin e përkushtueshëm, shpresën shpresëdhënëse, dashurinë e dashuruar, paqen paqësore, ndjenjën e ndjeshmërisë, gjithçkanë përtej gjithësisë, ëmbëlsinë e hidhur, kaltërsinë e kthjellët të globit si dhe shumë të tjera...

Angela Kosta ka lindur në Elbasan - Shqipëri dhe jeton në Itali që nga viti 1995. Ajo është përkthyese, eseiste, gazetare, kritike letrare, botuese dhe promovuese. Ka botuar 11 libra: romane, poezi dhe përralla në shqip, italisht dhe anglisht. Botimet dhe përkthimet e saj janë botuar në revista dhe gazeta të ndryshme letrare në: Shqipëri, Kosovë, Itali, SHBA, Angli, Kinë, Rusi, Gjermani, Arabi Saudite, Zelandë e Re, Algjeri, Poloni, Australi, Egjipt, Greqi, Spanjë, Taxhikistan, Kore e Jugut, Hungari, Indi, Bangladesh, Pakistan, Izrael, Turqi, etj.

Angela Kosta përkthen dhe shkruan artikuj dhe intervista për gazetën "Calabria Live", revistën Saturno, Revistën Alessandria Today, revistën ndërkombëtare "Orfeu.al", gazetën "Nacional", Gazeta Destinacioni, Perqasje Italo - Shqiptare, revistën "Atunis". Ajo bashkëpunon me revistat: "International Literature Language Journal (Miçigan), Wordsmith International Editorial (Florida), Bangladesh, Pakistan, etj.

Ajo është bashkautore në disa antologji në: SHBA, Angli, Indi, Bangladesh, Shqipëri, Rusi, Kosovë, etj.

Angela Kosta është:

- Zëvendëspresidente dhe Bashkëthemeluese e Organizatës Tamikio L Dooley Coach Writers në  Micigan me Presidente botuesen dhe shkrimtaren, fituese e shumë çmimeve Tamikio L Dooley
- Zëvendëspresidente e Organizatës Botërore të Poetëve në Korenë e Jugut me President gazetarin dhe shkrimtarin Kang Byeong Cheol
- Ambasadore e Kulturës dhe Paqes në: Bangladesh, Poloni, Kanada, Algjeri, Egjipt, Meksikë, Rumani, Moldavi, Jemen, etj.
Ajo është gjithashtu Anëtare e Lidhjes së Shkrimtarëve (LSHASH) dhe BSHBSH - Itali, AAA (Amerikë), Greqi, Poloni, Hungari, Meksikë, Rumani, Kroaci dhe Indi.
...........................................................................

L'ANTOLOGIA VERSI VERSO I CONTINENTI DI ANGELA KOSTA
 
Angela Kosta pubblica l'Antologia: VERSI VERSO I CONTINENTI, Poeti Da Tutto Il Mondo.
La poesia non conosce confini, così come i poeti non hanno patria...
La poesia unisce 72 autori che con i loro versi attraverso continenti si congiungono in un unico linguaggio ed in un unico punto: l’Italia. Tutti i poeti sono stati tradotti dall'autrice, quale oltre la traduzione si impegna a promuoverli anche in altre lingue collaborando con diverse riviste letterarie oltre il Balcanio ed Europa.

Tramite i loro versi i poeti esprimono il loro amore per la natura, l'amore verso uno all'altro, il desiderio per la pace, richiamano l'attenzione verso i politici, responsabili in primis di ciò succede nei loro paesi e nel mondo, dicono fortemente "No" alle armi ed il richiamo del cessate il fuoco. Altri dedicano i versi a loro stessi, al loro incoscio, proclamando la buona coscienza e la buona condotta per un mondo migliore. Altri ancora scrivono all'universo, alla galassia mistero irraggiungibile purché visibile. In questa Antologia troverete il gioco delle parole: la magia magica, l'incanto incantevole, il dovere doveroso, la speranza speranzosa, l'amore innamorato, la pace pacifica, i sentimenti sentimentali, il tutto l'oltretutto, il dolce amaro, l'azzurro limpido del globo e tanto altro ...

Angela Kosta è nata a Elbasan - Albania e vive in Italia dal 1995. È traduttrice, saggista, giornalista, critica letteraria, editrice e promotrice. Ha pubblicato 11 libri: romanzi, poesie e fiabe in albanese, italiano e in inglese. Le sue pubblicazioni e traduzioni sono state pubblicate in varie riviste letterarie e quotidiani in: Albania, Kosovo, Italia, USA, Inghilterra, Cina, Russia, Germania, Arabia Saudita, Nuova Zelanda, Algeria, Polonia, Australia, Egitto, Grecia, Spagna, Tagikistan, Corea del Sud, Ungheria, India, Bangladesh, Pakistan, Israele, Turchia, ecc.
Angela Kosta traduce e scrive articoli e interviste per il quotidiano "Calabria Live", Saturno magazine, Alessandria Today Magazine, la rivista internazionale "Orfeu:", il giornale "Nacional",  Gazeta Destinacioni, Perqasje Italo - Shqiptare,  la rivista "Atunis", collabora con le riviste: "International Literature Language Journal (Micigan), Wordsmith International Editorial (Florida), Bangladesh, Pakistan, ecc.
Lei è co-autrice in diverse antologie in: USA, Inghilterra, India, Bangladesh, Albania, Russia, Kosovo, ecc.

Angela Kosta è:

- Vicepresidente e co- fondatore dell'organizzazione Tamikio L Dooley Coach Writers a - Micighan con Presidente l'editore e la scrittrice pluripremiata Tamikio L Dooley
- Vicepresidente dell'organizzazione dei Poeti Mondiali in Corea del Sud con Presidente il giornalista e scrittore Kang Byeong Cheol
- Ambasciatrice per la Cultura e la Pace in: Bangladesh, Polonia, Canada, Algeria, Egitto, Messico, Romania, Moldova, Yemen, ecc.
Inoltre è membro della Lega degli Scrittori (LSHASH) e BSHBSH - Italia, AAA (America), Grecia, Polonia, Ungheria, Messico, Romania, Croazia, India.
Angela Kosta è stata tradotta e pubblicata in 30 lingue e paesi stranieri. Finora è autrice su 97 quotidiani e riviste nazionali e internazionali con: poesie, articoli, interviste, saggi, recensioni, critica, ecc.